Jak stworzyć bezpieczne hasło?

Dostęp do komputera, tak prywatnego jak i pracowniczego. Podobnie skrzynki e-mail. Również dysk w chmurze, lub prywatny dysk zewnętrzny. Służący za domowe archiwum. A najlepiej profil w portalu społecznościowym. Dostęp do konta bankowego, czy menadżera przesyłek pocztowych. Wszystko pełne danych teleadresowych, zdjęć, plików, informacji tekstowych, lokalizacji GPS. Dane użytkowników są wszędzie, gdzie użytkownik się zaloguje i wyśle plik, czy choćby poda nazwisko Panieńskie matki. O danych tak wrażliwych jak PESEL w portalu urzędowym, e-puapie, elektronicznych skrzynkach podawczych do Sądów i podobnych nie wspominając. To wszystko należy chronić przed dostępem niepowołanych osób? Podstawowa bariera to hasło. A jak stworzyć bezpieczne hasło? Oto kilka wskazówek.

Jak stworzyć bezpieczne hasło?

Niepowtarzalne i trudne do zgadniecią, czyli silne hasło. Zwykle pierwsze skojarzenie to  rząd losowych znaków. Są tacy, którzy je zapamiętują, lub szukają wsparcia w przyporządkowaniu części hasła. Zwykle różnych haseł mamy po kilka, kilkanaście. Dodatkowo firmy, urzędey, banki albo przypominają o zmianie hasła, albo wymuszają to systemowo. Co try miesice, co miesiąc. Ludzka kreatywność, możliwosci pamięciowe a przede wszystkim cierpliwośc i tolerancja dla niedogodności maja swoje granice. Zwłąszcza, gdy energia i czas bardziej są potrzebne do zadań pracowniczych, niż do wymyślania… gdzie zapisać 12 w tym roku hasło, bo zapamiętać się już nie da!

Użytkownikowi z pomocą przychodzi mnemotechnika, skojarzenia, kombinacje, a również programy przetrzymujące i generujące hasła. Generalnie odpowiednie unikanie tzw. brutalnych metod łamania hasła jak i dostęp fizycznego innych osób.

Jak stworzyć bezpieczne hasło? Podstawowe wskazówki.

  1. ponad 8-10 znaków,
  2. liczby i znaki, znaki diaktryczne, litery różnej wielkości
  3. treść bez wyrazów słoznikowych i powszechnie używanych,
  4. bez powtarzanych znaków, jak 1111, czy logicznych ciągów jak 9876,
  5. nie umieszczanie haseł w miejscach dostępnych dla innych.

To informacje najprostsze, acz nie każdy o nich pamięta, lub respektuje dla własnego bezpieczeństwa. Ponad to istenieje oprogramowanie, przechowujące hasła. Isnieją techniki wymyślania haseł i ich zapamiętywania, bez specjalnego problemu. To wszystko i wiele więcej pokarzemy Państwu na naszych specjalnych szkoleniach z cyberbezpieczeństwa. Ten kierunek szkoleń uznaliśmy za ciekawy krok w nowy rok.


Oferujemy konsultacje, warsztaty, kursy, opiekę informatyczną doraźną i stałą.

Polecamy pozostałe nasze  kursy: MacExcelAutocadPhotoshopCorel.

KONTAKT 
Grzegorz Sobótka – 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook