Kurs Excel Warszawa

Kurs Excel Warszawa.

Kurs Excel Warszawa: Prowadzimy szkolenia w małych grupach lub indywidualnie. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia w nas w siedzibie lub u klienta. Oferujemy szkolenia z poziomu podstawowego, zaawansowanego lub stworzonego specjalnie dla klienta. Nauczamy na swoich plikach lub na plikach, z którymi pracuje odbiorca kursu. Szkolimy w tygodniu lub w weekendy. Nasze szkolenia staramy się dzielić na części trwające około 4 godzin aby odbiorca mógł utrzymać maksymalny poziom koncentracji.

Kurs Excel Warszawa. Podstawowy Excel.

Poniżej można znaleźć przykładowy program z podstawowego Excela:

Kurs Excel Warszawa: Podstawowe informację o Excelu

 1. Wprowadzenie do Excela
  1. Poruszanie się po arkuszu
  2. Obsługa wstążki
  3. Korzystanie z menu podręcznego
  4. Konfigurowanie paska szybki dostęp
  5. Ogna dialogowe
 2. Wprowadzenie danych i ich edycja w Excelu
  1. Typy danych używanych w arkuszu
  2. Wprowadzenie tekstu i wartości do arkusza
  3. Wprowadzanie dat i godzin
  4. Modyfikacja zawartości komórki
  5. Formatowanie Liczb
 3. Podstawowe operacje na arkuszach
  1. Podstawowe zasady pracy z arkuszami
  2. Określanie widoku arkusza
  3. Praca z wierszami i kolumnami
 4. Komórki i obszary komórek
  1. Komórki a obszary komórek
  2. Kopiowanie i przenoszenie obszarów
  3. Nadawanie nazw obszarom
  4. Dodawanie komentarzy do komórek
 5. Tabele
  1. Czym jest tabela
  2. Tworzenie tabeli
  3. Zmiana wyglądu tabeli
  4. Praca z tabelami
 6. Formatowanie Arkusza
  1. Narzędzia służące do formatowanie
  2. Zmiana wyrównania tekstu
  3. Kolory i cieniowanie
  4. Obramowanie i krawędzie
  5. Wykorzystanie malarza formatów

Kurs Excel Warszawa: Formuły i funkcję

 1. Wprowadzenie do formuł i funkcji
  1. Podstawowe informacje o formułach
  2. Wprowadzanie formuł do arkusza
  3. Edytowanie formuł
  4. Odwoływanie się do komórek w formułach
  5. Poprawianie typowych błędów w formułach
  6. Zaawansowane techniki nadawania nazw
  7. Wskazówki dotyczące formuł
 2. Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
  1. Wprowadzenie dotyczące tekstu w arkuszu kalkulacyjnym
  2. Funkcje tekstowe
  3. Zaawansowane formuły tekstowe
 3. Data i czas
  1. W jaki sposób Excel interpretuje czas i daty
  2. Funkcję związane z datami
  3. Funkcje związane z jednostkami czasu
 4. Tworzenie formuł matematycznych
  1. Zliczanie i sumowanie komórek arkusza
  2. Podstawowe formuły zliczające
  3. Zaawansowane formuły zliczające
  4. Formuły sumujące
  5. Sumy warunkowe z jednym kryterium
  6. Sumy Warunkowe z wieloma kryteriami

Kurs Excel Warszawa. Kontakt.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Tel: 603377273

mail: grandkom@grandkom.pl

Nasze konto FB

Szkolenie Mac, Kurs excel warszawa